Tapahtumat

 • 29.01. 2019

  Vuosikokous

  SBY Keski-Suomen alaosaston vuosikokous

  Vuosikokouskutsu
  Alaosaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 29.1.2019 klo 18.30 alkaen
  osoitteessa: Ravintola HOX, Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä

  Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  5. Hyväksytään kokouksen esityslista
  6. Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelta
   2018
  7. Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelle
   2018
  8. Esitellään toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2019
  9. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2019
  10. Toimitetaan erikseen puheenjohtajan sekä erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten
   vaalit
  11. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyhdistyksen hallitukseen
   esitettäväksi SBY ry- FBF rf:n vuosikokoukselle. Näistä ainakin pääedustajan on kuuluttava
   johtokuntaan
  12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. Edellä
   mainitut eivät saa kuulua johtokuntaan
  13. Käsitellään muut esille tulevat asiat
   1. Alaosaston johtokunta ehdottaa Suomen Bokseriyhdistyksen Keski-Suomen alaosaston sääntöjä muutettavaksi seuraavasti: pykälän 8, vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden kohdan 10 sanamuoto muutetaan muotoon ”Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Edellä mainitut eivät saa kuulua johtokuntaan.”
  14. Kokouksen päättäminen